Wiermans Ve rhuizingen
Service is onze kwaliteit

Archief Opslag en Beheer 

Ondanks de digitalisering , staan veel kantoren of kelders  nog vol met archieven .

Deze nemen vaak onnodig veel plaats in , Ruimte , die beter gebruikt kan worden voor andere 

doeleinden , zoals bijvoorbeeld het creeren van extra werkplekken. 


De bewaar termijn volgens de belastingdienst voor  zakelijke archieven varieren van 7 tot 10 jaar . 

medische archieven dienen door zorgverleners zelfs meer dan 20 jaar bewaard te worden ,

gedurende deze tijd kunt u deze ruimte in uw kantoor of bedrijf vast beter gebruiken 


Wij kunnen deze archieven voor u opslaan u kunt dan kiezen uit een lopend archief of een afgesloten archief .


Lopend archief :       wij zorgen dat uw archief dagelijks bereikbaar is . u kunt zelf zaken toevoegen of 

verwijderen uit het archief . het is als het ware uw eigen archief , maar dan bij ons in de opslag 

                   


Afgesloten archief:    wij zorgen voor de van overheidswege verplichte bewaring van een niet meer actueel archief dat betrekking 

heeft op een voltooid werkproces, dat in principe onveranderlijk is en waarin zich archiefbescheiden bevinden in afwachting van 

vernietiging, zouden deze niet nog eens nodig zijn. 

Deze archieven hoeven niet dagelijks toegankelijk te zijn , enkele malen per jaar doch meestal  uitsluitend voor het opschonen ervan 

of bijvoegen van archief zal dit archief bereikbaar moeten zijn 


archief ophalen of brengen       

tevens kunt u gebruik maken van onze logistieke voordelen . u kunt namelijk het archief ook door
ons laten ophalen of bepaalde dossiers laten brengen .


opschonen / afvoeren
aan het begin van een nieuw jaar kunnen wij u helpen met het vertrouwelijk afvoeren van uw archief
de oude archieven worden samen uitgezocht en vertrouwelijk afgevoerd .
natuurlijk ontvangt u een CA+  Erkend afvoer document na venietiging.


Wat is CA+

In 2004 heeft de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) de Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging (CA+) opgesteld. CA+ is hét keurmerk in Nederland voor Archief-, Data- en Product vernietiging.
CA+ bevat objectieve normen en procedures om de vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal en de veiligheid van de procedures te waarborgen. CA+  waarborgt tevens een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces.
Bij ondernemingen met het CA+ certificaat is de vernietiging van uw materiaal in veilige handen. De certificeringregeling CA+ sluit aan op erkende normeringen voor archiefvernietiging, zoals de Duitse DIN Norm 66399.


Maak voor meer Meer informatie en mogelijkheden een afspraak met een van onze adviseurs.

Afspraak maken
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info